top of page

RESURSFOKUSERING


Allt verkligt tillfrisknande handlar om att stärka självbilden och på så vis få stöd i att fokusera på resurser istället för problem. Vår friska kärna måste alltid vara större än summan av våra symptom för att vi som individer ska kunna skapa den plattform som behövs för att läka både kropp och själ. Så länge vi är “identifierade” med våra symptom eller vår diagnos, hämmas därför den egna inneboende självläkande förmåga.

Inom sjukvården används ofta uttryck som “öronbarn” eller “smärtpatient” och inte sällan glöms människan bakom sjukdomen bort. Kvar finns en vandrande diagnos, ett knippe symtom. Det är logiskt att det som vi väljer att fokusera vår energi på, är det som kommer att växa. Fokuserandet på diagnos, symtom och problem ger ur detta perspektiv inte den bästa utgångspunkten för att vi ska kunna bli friskare. Detta illustreras på ett vackert sätt i en av Navaho indianernas små historier som berättas för barnen innan läggdags;

Navajo indianernas visdom

Den Äldre i stammen hade samlat barnen ikring lägerelden för att dela med sig av sin visdom. Livets stora frågor brukade dryftas vid dessa speciella tillfällen. En liten flicka tog modet till sig och sa; “Snälla, berätta för oss om det goda och det onda i världen, det är så svårt att förstå.” Den Äldre satt tyst en liten stund och tog sen till orda; “ Vi tror ofta att det goda och det onda är krafter som finns utanför oss själva och som har makten över våra liv. Det är inte riktigt sant. Människan själv har alltid ett val. Inom vår stam har vi alltid sagt att varje människa har två vargar inom sig, den ena är god och den andra är ond och dem för hela tiden en kamp med varandra”.

Vid dessa ord blev det alldeles tyst kring elden och barnens ögon spärrades upp och blev runda som klot. Allt som hördes var knastrandet från den falnande elden. Till slut kunde en av de minsta pojkarna inte hålla sig längre utan hojtade ivrigt;” Ja men om det är så, hur vet man då vem som kommer att segra?” Den Äldre log och sa sedan med lugn röst; “Det är väldigt enkelt. Den du väljer att ge näring till är den som kommer att växa sig stark och vinna kampen!”

En del av denna självklara insikt, har även speglats i vår tids forskning genom att försöka kartlägga vad det är som bidrar till att vissa människor tycks tillfriskna med större självklarhet än andra. Antonovsky, forskare inom området, har kunnat påvisa att faktorer som upptäckten och tilltron till de egna resurserna, är några av de faktorer som gör att en tillfrisknande process påskyndas. Här kan kroppsmedvetenhetsträningen verkligen göra nytta. En ökad medvetenhet om kroppen och dess signaler kommer på sikt att stärka både självbild och självkänsla, två grundläggande faktorer för ett gott självförtroende och tilltro till de egna resurserna.

En veckas utmaning

Försök att finna 3 positiva saker att fästa din uppmärksamhet på varje dag. Det tränar din förmåga att skifta fokus till det som du vill ska växa sig starkt.

Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page