top of page
OM EVA

FYSIOTERAPEUT  PSYKOTERAPEUT  FELDENKRAISPEDAGOG

 

Jag förespråkar en helhetssyn på människan där kopplingen mellan kropp och själ utgör en självklar grund i mitt behandlingsarbete. Jag har under mina 30 år som både behandlare och lärare, inom området, utvecklat min egen speciella metod, där jag använder min kombinerade kompetens till att vägleda dig tillbaka till hälsa.

 

MIN UTBILDNING

  • Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut 1984, Lunds Universitet

  • Löpande fortbildning inom Stressrelaterad sjukgymnastik 1984-nutid

  • Examen Psykodynamisk kroppsterapi 1991 Karolinska Institutet Stockholm

  • Mastersexamen 1993 Lunds Universitet

  • Psykoterapiexamen, 1994 Region Skåne

  • Basal Kroppskännedom steg 1-3 fortlöpande Region Skåne

  • Lärarexamen universitetsadjunkt, 1995 Uppsala Universitet

  • Löpande fortbildning inom Mindfulness, KBT ochNoetisk Psykoterapi, USA 2001-nutid

  • Auktoriserad Feldenkraispedagog enligt The Feldenkrais Guild of North Americas 4 åriga utbildning, 2003 – 2007, Sonoma II Kalifornien

 

MIN YRKESBAKGRUND

Verksam inom området stressrelaterad, psykosomatisk och psykiatrisk sjukgymnastik inom Region Skåne sedan 1986.

Deltidstjänst som universitetsadjunkt på Sjukgymnastutbildningen vid Lunds Universitet sedan 1993, därav drygt 20 år som kursansvarig för området psykosomatisk och psykiatrisk sjukgymnastik. Numera gästföreläsare.

Föreläser och handleder kontinuerligt, nationellt såväl som internationellt.

bottom of page