top of page

KÄNNER DU DIG TRÖTT PÅ ATT ALLTID DRA DET TUNGA LASSET?


Kommer du på dig själv med att jämt och ständigt ta på dig nya uppgifter fastän du egentligen inte har ork för det? Får du dåligt samvete om du säger nej när du blir tillfrågad?

Varför är det så svårt att respektera sina egna behov och sätta hälsosamma gränser för att värna om sin hälsa?

Det kan ha att göra med att man för att upprätthålla sin självkänsla har behov för bekräftelse utifrån. En djupliggande känsla av att inte ha något värde som den man är, kan leda till att man blir överduktig på att prestera istället. Man brukar tala om sådant som ett kompensatoriskt mönster. Men det blir svårt för en sådan person när mönstret inte längre går att upprätthålla. Man kan pressa sig så hårt för att bibehålla sin duktighetsposition att man inte orkar längre. Luften går ur en och man känner sig vilsen – det finns inte någon välgrundad självkänsla att falla tillbaka på. Oftast kommer det som en fullständig överraskning för omgivningen som alltid betraktat personen i fråga som den starka som fixar allt.

Vad kan man då göra för att stärka den äkta självkänslan som inte är beroende av bekräftelse utifrån?

Det finns många sätt att stärka den djupare självkänslan, metoder som Mindfulness, KBT och andra former av terapier kan vara till stor hjälp i den processen.

Prova till exempel att under en veckas tid konsekvent be om betänketid innan du svarar ja när någon frågar dig om du vill göra något. Gör detta oavsett om du vet att du vill eller inte. Fraser som brukar fungera bra är till exempel:


Det låter trevligt men kan jag återkomma till dig om en halvtimma? Så intressant kan jag återkomma till dig om en stund när jag vet hur jag har det? Det där måste jag fundera på, kan jag få sova på saken och återkomma till dig?


Syftet med den här övningen är att du inte automatiskt på ditt invanda sätt ska svara ja utan snarare ge dig själv en stund att reflektera och verkligen känna efter om det här är vad du vill och orkar göra just nu. Om du är konsekvent i att göra det här under veckan kommer du att upptäcka en ny förmåga hos dig som ger mersmak. Efterhand kommer det att bli naturligt för dig att ge dig själv tid att känna efter, vilket är det första och viktigaste steget mot att respektera dina egna behov och känslor.


Inom Basal kroppskännedom finns många bra kroppsliga övningar för att ytterligare förstärka en sund gränssättning. I min bok, under avsnittet ”Lär dig sätta hälsosamma gränser”, finner du flera sådana övningar och även övningar för tanke och känsla som kommer att underlätta processen för dig.

Comments


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page