MINSKA DIN STRESS
“Resan genom kroppen” är en Feldenkraisövning för att bli bättre på att lyssna på kroppens signaler, minska stress, spänningar, smärta och trötthet.
Intro till Minska din stress - Eva Moberg
00:00 / 00:00
Minska din stress - Eva Moberg
00:00 / 00:00