top of page
BLOGG

När du stressar blir det lätt att du distanserar dig från din egen kropp och behandlar den som ett objekt, en “maskin” som ska fungera eller drivas på. Pågår det under en längre tid börjar du gradvis förlora lyhördheten för kroppens signaler och fortsätter att driva på den utan att lyssna på dess behov av vila och återhämtning. Vi vet alla säkert hur det kan vara och kan känna igen oss i tankar och kommentarer som “jag ska bara hinna med detta också “ Jag ska alldeles strax ta något att dricka” och så vidare. Efterhand som vi negligerar kroppens signaler så trubbas vår lyhördhet av alltmer. Till slut kommer kroppen att “skrika högt”i ett desparat försök att få oss att förstå ohållbarheten i situationen. Det är då smärta och ångest gör sig gällande. Smärta utgör en alarmsignal för kroppen precis som att ångest utgör en alarmsignal för själen. Känns det bekant?

 

Du har kanske hört exemplet om bilens oljelampa som börjar lysa? Tänk dig att du har en lyxig bil och kör på motorvägen. Plötsligt lägger du märke till att oljelampan har börjat lysa röd. Hur skulle du agera i en sådan situation? Jag förmodar att du inte skulle välja att sätta maskeringstejp över lampan och köra vidare som om inget hade hänt och sedan bli förvånad om motorn havererade någon kilometer längre ner på vägen? Det skulle väl låta absurt eller hur? Dock är detta en attityd som många av oss har gentemot vår egen kropp. Vi behandlar den faktiskt många gånger sämre än bilen.

 

När kroppen signalerar behov av vila och återhämtning så sätter vi på den symboliska maskeringstejpen och kör på i samma hastighet som tidigare och många gånger blir vi sen förvånade när kroppen inte längre förmår hålla tempot. När utmattningen väl är ett faktum är det lätt att förlora både självkänsla och självfötroende och svårt att tänka sig hur man ska kunna hitta tillbaka till sig själv igen. Det är här som kunskapen om kroppsjaget blir till stor hjälp.

 

Kroppsjaget som viktig grund för ett bra självförtroende


Kroppsjaget är en term som myntats inom svensk sjukgymnastik. Kroppsjaget innebär att kroppen integrerats i vår totala identitets upplevelse. Med andra ord innebär det att vi har en god förmåga att lyssna på kroppens signaler och att vi upplever kroppen som ett subjekt snarare än ett objekt.

Kroppsjaget och ett gott självförtroende är intimt sammanknippade med varandra. Det är svårt att känna förtroende för något som vi inte längre har så mycket kontakt med. Sättet som kroppen har börjat bete sig på kan kännas främmande och det som du tidigare upplevt som pålitligt känns nu opålitligt och gör dig osäker. Din kropp har börjat bete sig som en fiende istället för att vara din bästa vän. Då gäller det på sätt och vis att vinna tillbaka det förlorade förtroendet igen. Det finns flera olika hjälpmedel för att göra detta. Ett regelbundet övande med Basal kroppskännedom eller Feldenkraisövningar där du lägger fokus på att inte glida i väg i tankarna medan du övar är ett bra sätt att hitta tillbaka på.

 

Bästa sättet att bana in en ny vana


När du ska lägga grunden för en ny vana kan det också vara en fördel att dra nytta av naturens inneboende cykliska förlopp. Vetenskapen har konstaterat att allting i naturen sker i form av cykliska processer, som dag och natt, de olika årstiderna, flyttfåglarnas migreringar till mer sydliga trakter på vintrarna, ja listan kan göras lång. Samma cykliska förlopp finner du i din egen kropp. Vissa hormoner och signalsubstanser är mer aktiva på morgonen och andra på natten. Matsmältningen har sin egen cykel och du vet också hur värdefullt det är att din sömncykel fungerar.

 

Så när du ska “bana in” din egen nya cykel i att öva dig i att vinna tillbaka din lyhördhet inför kroppens signaler, så kan det vara till stor hjälp att välja samma tid och plats för att göra detta varje dag. Då ger din kropp ett snabbare gensvar än om du övar på ett oregelbundet sätt. Eftersom kroppen kommer att “ställa in sig” på den nya vanan ganska snabbt så kommer det också att hjälpa dig i din fokuseringsprocess och du kommer att se snabbare resultat.

 

Det kommer också att motverka stress. Vid stress vet du hur tankar och uppmärksamhet kan splittras på ett energikrävande sätt. Fokusering genom regelbundet övande blir därför också ett redskap att samla ihop tankar och känslomässigt kaos eftersom fokusering är splittringens raka motsatts. Så det är även ett bra sätt att förebygga ny stress. Därför är också det första steget inom Mindfulness och all meditation just att lära sig att fokusera. “Ja men”, tänker du kanske, “hur ska jag, som är så splittrad i mina tankar och känslor, överhuvud taget kunna lära mig fokusera på något under någon längre tid?”

Då är det viktigt att du stoppar dig själv i den tankebanan och nöjer dig med att inleda din fokuserings träning med bara ett par minuters övande åt gången. Börja med en sekvens av en övning som du känner fungerar bäst och öka sedan varsamt antalet minuter allteftersom du känner att du vinner tillbaka din fokuseringsförmåga.

Genom att hålla fast vid din regelbundenhet kommer du att stegvis vinna tillbaka din lyhördhet och därmed också stärka ditt kroppsjag på ett sätt som du sedan bär med dig in i din övriga vardag. Du kan förstärka effekten av ditt övande genom att under resten av dagen genast svara på kroppens signaler när du till exempel känner törst eller behov av vila eller rörelse. Kroppen har en underbar återhämtnings förmåga om du bara ser till att skapa de rätta omständigheterna för det.

 

En bra övning att starta med är övningen “MINSKA DIN STRESS” som du kan köpa via min App som du kan ladda ner gratis här

LADDA NER APP

Tillbaka till Bloggen >>>

bottom of page