top of page

SMÄRTA ÄR OUNDVIKLIGT MEN LIDANDET ÄR VALBART


Det finns ett kraftfullt påstående inom den Buddistiska filosofin som hävdar att smärta och stress är oundvikliga aspekter av livet men att just lidandet och stressandet är valbart. Det kan tyckas som ett kränkande påstående som kommer från en person som uppenbarligen inte har någon egen erfarenhet av det. Men granskar vi påståendet mer noggrant kan det kanske finnas en viss visdom i det …

Smärta eller stress drabbar oss alla, för eller senare i livet. Att stressa eller lida verkar däremot mer relatera till hur vi som enskilda individer bemöter den smärta eller stress som kommer vår väg.

Tänk dig till exempel att du är förälskad och har bjudit din partner på middag. Du är i färd med att skära upp bröd, men har bråttom och slinter med kniven. Du får ett lätt skärsår och det blöder en del. Du har sett fram emot det här tillfället hela veckan och har inte riktigt tid att göra en stor sak av det. Smärtan upptar med andra ord inte så stor del av din uppmärksamhet. Du sköljer snabbt av såret under rinnande kallt vatten och ser att det inte ser så farligt ut, du sätter på ett plåster och fortsätter sen med dina förberedelser.

Tänk dig nu samma skeende men under andra omständigheter. Din chef har precis ringt och berättat att du inte kommer att få den löneförhöjning du länge hoppats på och såväl behöver. Du upplever det som ett stort svek eftersom du har arbetat extra hårt det senaste halvåret för att visa att du är värd ett rejält lönelyft. När samtalet avslutats känner du att luften gått ur dig. Du har inte längre någon större lust att laga kvällsmat utan nöjer dig med att ta en smörgås. Du börjar skära upp bröd men slinter med kniven. Du får ett lätt skärsår och det blöder en del. På något vis förstoras nu din smärta av din chefs meddelande och samma skärsår som inte skulle ha inneburit något större problem för dig under de andra omständigheterna börjar nu smärta rejält. Lidandet har blivit ett faktum.

Man kan därför säga att när vi fäster oss vid en smärta eller en stressutlösande faktor så övergår den till ett stressande eller ett lidande. Det gamla talesättet att det beror inte så mycket på hur vi har det men istället hur vi tar det är ett ganska utslitet uttryck men det ligger trotts allt något i det. När vi väljer att fokusera på smärtan eller stressen ger vi den faktiskt näring och det är lätt att den börjar leva sitt eget liv. Ett sätt att bryta en sådan nedåtgående spiral är att träna dig i att finna något i din kropp som känns bra och låta detta bli ditt fokus i stället. Det kan hjälpa dig att bryta ett långvarigt lidande eller stressande. Om du tränar dig i att göra detta med regelbundenhet kommer du att märka att du stegvis blir mer vän med din kropp igen. Kroppen har trotts allt en fantastisk förmåga att regenerera sig själv även om det tar tid. Allra bäst utför den sitt arbete om du ger den positiv uppmärksamhet istället för negativ. Ett bra sätt är därför att göra till exempel kroppsmedvetenhetsövningen “Resan genom kroppen” och fokusera på det som känns behagligt istället för det som brukar trigga din smärta eller stress.


Publicerades första gången april 2017

Comments


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page