top of page

MINSKA STRESS, ÅNGEST OCH SMÄRTA

“Att få tillbaka hälsan handlar inte bara om att hitta alla pusselbitarna,

utan också om att veta hur du sammanfogar dem till en meningsfull helhet.”

— Eva Moberg


När man lider av smärta kretsar mycket av ens uppmärksamhet, av naturliga skäl, kring smärtan och hur den begränsar en. Samma sak är det med stress och ångest. När man är stressad tänker man på allt som stressar en och blir ännu mer stressad. Har man ångest gör själva rädslan för att få mer ångest, att ångesten ökar. Och oron för att smärtan aldrig ska ge med sig gör att man alstrar muskelspänningar som i sin tur ökar smärtan och så är den onda cirkeln i gång. Stress, ångest och smärta triggar i gång snarlika mekanismer i hjärnan och vårt nervsystem. Att försöka fokusera på det du kan göra i stället för det du inte kan göra, på grund av dina symptom, är ur ett neurologiskt perspektiv ett klokt råd. När man fokuserar på symptom förstärks nämligen, enlig ny forskning, dessvärre just de synapsbanor i hjärnan som vidmakthåller dina symptom. Att rikta fokus mot det som är möjligt att göra, trots symptomen, alstrar i stället nya och mer positiva synapskopplingar i hjärnan. Detta i sin tur gör att du på sikt faktiskt kommer att kunna minska symptomen vare sig det rör sig om stress, ångest eller smärta. Oftast är det dock en stor utmaning att skifta fokus från symptom till vad som är möjligt att göra. Då behövs det fungerande verktyg att ta till. Stoppövningen och andas i 4-kant är två suveränt bra övningar som hjälper dig att bryta gamla vanor och skifta fokus. Du finner dem i min bok ”Återta Balansen, låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressad”. I boken finns också mer ingående förklaringar till hur kopplingen mellan tanke, känsla och kropp fungerar och tips på vad du själv kan göra för att minska stress, ångest och smärta.


Återta balansen - Låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressadCommentaires


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page