top of page

HÅLLNINGEN, EN SPEGLING AV HUR VI MÅR


HÅLLNINGEN, EN SPEGLING AV HUR VI MÅR

Vår hållning speglar hur vi mår. När vi känner oss hängiga så sjunker vi ofta ihop eller står och hänger i våra ligament. När vi mår bra syns det också oftast på spänsten i våra steg och vi sträcker på oss utan ansträngning. Oftast behöver vi inte ägna vår hållning någon större uppmärksamhet, precis som andningen så sköter den sig själv när vi känner oss i balans.

Långsamma och snabba muskelfibrer

Alla muskler är sammansatta av två olika typer av muskelfibrer, de långsamma

och de snabba. De muskler som har övervägande långsamma muskelfibrer, ligger

nära skelettet och kallas för posturala muskler dvs hållningsmuskler. Dessa

muskler arbetar till ungefär 20-30% av sin fulla kapacitet. De kan därför arbeta

över lång tid utan att uttröttas och det är dessa muskler som gör att vi kan sitta,

stå och gå utan att bli trötta.

De muskler som har en övervikt av snabba muskelfibrer ligger däremot oftast mer

ytligt. De arbetar till 75-85% av sin fulla kapacitet och under kort tid. Tänk dig att

du ska hugga ved, då har du nytta av de snabba muskelfibrerna som ger dig kraft

och snabbhet till att svinga yxan

.

Muskelspänningar, en försvarsmekanism

Muskelspänningar utgör också en av våra försvars mekanismer som aktiveras när

vi bland annat möter svårigheter i vårt liv. Tänk dig uttrycket “att hålla andan av

spänning” eller “att rycka upp sig och ta nya tag”.Detta är precis vad som sker när

vi försöker samla ihop oss för att möta en svår situation. Vi spänner musklerna,

medvetet eller omedvetet och bromsar därmed vår andning. Därmed aktiveras de

snabba fibrerna i den mer ytligt belägna muskulaturen som ett slags beredskap.

Om detta får fortsätta över tid så uppstår av naturliga skäl smärtor i musklerna,

cirkulationen försämras och vi får mindre syre tillförsel vilket gör oss allt tröttare.

De snabba muskelfibrerna är ju inte tänkta att användas över tid och man kan

därför säga att vi börjar “hålla oss uppe” med hjälp av muskelfibrer som inte alls är

tänkta att utföra ett långvarigt arbete. De långsamma fibrerna börjar samtidigt att

lämna över allt mer av arbetet till de snabba fibrerna. Du har helt enkelt hamnat i

en ond cirkel.

Detta får ungefär samma effekt som när du är ute och går på hal is. Tänk dig själv

hur du drar upp axlarna mot öronen och hur du håller andan när du märker att det

finns en risk för att halka. När du på nytt känner fast mark under fötterna kan du

pusta ut och dina axlar sjunker ner igen. När du är tvungen att “hålla dig uppe”

med hjälp av de snabba muskelfibrerna så kan det liknas vid att ständigt gå på hal

is.

Goda nyheter

En av vinsterna med att träna kroppsmedvetenhets övningar är att dina snabba

muskelfibrer blir avlastade så att dina långsamma muskelfibrer kan utföra sitt

arbete igen. Då är det också lätt att se vikten av att kunna vara lyhörd för

kroppens signaler och att vila när det behövs. Det som är så positivt är att det

alltid finns en möjlighet att komma tillbaka till ett skonsammare sätt att använda

din kropp. Kroppen har en fantastisk förmåga att regenerera sig!

Skelettets stödjande funktion

En annan fördel med sådan träning är att ditt skelett blir mer integrerat i ditt

kroppsmedvetande. Skelettet är den mest bärande struktur i kroppen och ju mer

medvetet du kan använda det, desto mindre behöver du alstra muskelspänningar

för att hålla dig uppe i tillvaron.

Du finner enkla kroppsmedvetenhets övningar i min App som

du kan ladda ner gratis här.


Publicerad första gången juni 2017

תגובות


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page