top of page

HUR HÄNGER MIN STRESS, UTMATTNING OCH SMÄRTA IHOP?VAD HAR MUSKLERNA MED STRESS OCH UTMATTNING ATT GÖRA?
Tips på övningar som skapar förutsättningar för din kropp att regenerera sig.

Känner du dig ofta trött, på gränsen till utmattad och har värk som kommer och går på olika ställen i kroppen? Vaknar du på morgonen och känner dig lika trött som när du gick och la dig på kvällen? Blir du ofta yr eller känner att marken gungar under fötterna? Känns det som att du har svårt att andas in eller ut?

Då har du förmodligen drabbats av en obalans i ditt muskelspänningsmönster.

”Kan muskelspänningar verkligen vara orsaken till att jag känner mig så utmattad och har så ont?”, är en fråga som många av mina patienter ställer.

Det korta svaret på den frågan är ja! Få saker konsumerar så mycket energi som onödiga muskelspänningar.

Det längre svaret på frågan ger dig en förklaring till varför det är så.

Så här hänger det ihop i stora drag.

Stress, oro, sorg, ilska, bitterhet och rädsla lämnar alla sina specifika avtryck i kroppen. Spänningar, stelhet, smärta, sömnproblem, trötthet, yrsel, ångest och andnöd är bara några av många symptom som kan ge sig till känna när vi tvingas hålla tillbaka våra känslor och grundläggande behov, eller pressar oss själva bortom hälsosamma gränser.

För att lägga locket på en oönskad känsla, eller hålla tillbaka ett behov, måste vi bromsa vår andning med hjälp av muskelspänningar. Varje tillbakahållen känsla eller behov alstrar därför muskelspänningar och en tillbakahållen andning. Det kommer att forma kroppshållningen och kan på sikt ge upphov till en felaktig belastning av leder och muskler med onödig smärta och trötthet som följd. Men för att lättare förstå varför muskelspänningar kan orsaka sådan smärta och trötthet är det nödvändigt att sätta sig in i hur själva musklerna fungerar.

Alla muskler är sammansatta av två olika typer av muskelfiber, de långsamma och de snabba. De muskler som har övervägande långsamma muskelfiber ligger nära skelettet och kallas för posturala muskler, det vill säga hållningsmuskler. Dessa muskler använder ungefär 20–30 procent av sin fulla kapacitet. De är därför uthålliga och kan arbeta över lång tid utan att bli uttröttade. Det är de här musklerna som gör att vi kan sitta, stå och gå en längre tid utan att bli trötta.

De muskler som har en övervikt av snabba muskelfiber ligger däremot oftast mer ytligt. De använder 70–80 procent av sin fulla kapacitet under kort tid. Tänk dig till exempel att du ska hugga ved eller slå ett slag med en tennisracket. När du gör det använder du de snabba muskelfibrerna som ger dig kraft och snabbhet till att svinga yxan eller racketen. Förutsättningen är förstås också att de bakomliggande hållningsmusklerna i sin tur utför sitt arbete och håller övriga delar av kroppen stabila under tiden. En förutsättning för att kroppen ska kunna fungera som ett fantastiskt och väloljat urverk är alltså att det hela tiden finns en väl avvägd balans och ett samspel mellan dessa olika typer av fiber.

STRESS OCH SPÄNNINGAR

Det som sker när vi utsätts för stora utmaningar i livet, eller pressar oss själva under perioder av intensiv och långvarig stress, är att kroppen tar till alla tillgängliga resurser för att klara påfrestningarna. Du får allt som oftast bromsa din andning genom att alstra muskelspänningar för att klara av att hålla tillbaka känslor av frustration, oro och dina grundläggande behov av vila och rekreation. Då räcker de långsamma fibrerna inte till. Nu aktiveras de snabba fibrerna som ett slags beredskap. Om detta får fortsätta uppstår med tiden kvarstående spänningar och smärtor i musklerna. Du får mindre syretillförsel och det gör dig allt tröttare.

Kroppen börjar ”hålla sig uppe” med hjälp av muskelfibrer som inte alls är tänkta att utföra ett långvarigt arbete. Du har helt enkelt hamnat i en ond cirkel. Du känner det oftast först i området kring nacke, skulderblad, axlar och käkleder. Det ger dig ungefär samma känsla som att konstant befinna dig på en isgata där du inte riktigt har koll på din balans utan drar upp skuldror och axlar och biter ihop för att inte halka.

Det är inte så märkligt att de muskler som har en övervikt av snabba fibrer börjar göra sig gällande när de alltid måste arbeta på övertid. I början märker du det oftast som en trötthetskänsla eller diffus värk. Men allteftersom du fortsätter att pressa dig själv så kommer de här musklerna att pocka allt mer på din uppmärksamhet. Tröttheten och den diffusa värken kommer att övergå i en stegrad smärtupplevelse och kan ofta ge en brännande och svidande förnimmelse. Vid det här laget har du säkert också börjat känna dig tröttare och tröttare. Det finns nämligen få saker som konsumerar så mycket av din energi som muskelspänningar av det här slaget. Oftast har även andra symptom också gjort sig gällande, som yrsel, sömnsvårigheter och problem med andningen för att nämna några av de vanligaste.

GODA NYHETER

En av vinsterna med att träna kroppsmedvetenhetsövningar, är att dina snabba muskelfibrer blir avlastade så att dina långsamma muskelfibrer kan utföra sitt arbete på ett bra sätt igen. Detta sker bäst när du gör övningarna med tonvikt på att det ska vara bekvämt och långsamt och när du utför dem med en riktad uppmärksamhet, eller det som kallas för medveten närvaro. Det är också viktigt att du gör rörelserna så små och därmed så lite ansträngande som möjligt. Vi tror ofta att vi måste ta i för att en övning ska göra någon nytta. I kroppsmedvetenhetsövandet är det precis tvärtom. Du tränar dig i att bara göra det allra nödvändigaste och att göra detta med allt mindre energikrävande insatser. Sättet att stegra övningarna är faktiskt att göra dem mindre. Vill du öka förmågan att tidigt känna när du tar i för mycket ska du alltså justera rörelsen så att den känns så bekväm för dig som möjligt. Det lätt att inse att detta på sikt kommer att bidra till att man kan bli mer lyhörd för kroppens signaler i vardagen och tidigare upptäcka sitt behov av vila.

Det finns alltid en möjlighet att komma tillbaka till ett skonsammare sätt att använda sin kropp – kroppen har en fantastisk förmåga att regenerera sig så länge man ger den de rätta förutsättningarna för det!

I den kostnadsfria appen Eva Moberg - Övningar & Teori finner du flera användbara kroppsmedvetenhetsövningar och i min bok kan du följa ett 10-veckorsprogram för att stärka din egen läkningsprocess.

Lycka till och hör gärna av dig via hemsidan om du har frågor eller om du vill dela med dig av erfarenheter från ditt övande som kan vara till hjälp för andra!

Evaコメント


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page