top of page

”GÖR DET OMÖJLIGA MÖJLIGT…


”Gör det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla bekvämt.”

För Moshe Feldenkrais, grundaren till metoden med samma namn, var ingenting omöjligt. Han hade förmågan att se möjligheter där andra bara såg problem och begränsningar.

Han såg med andra ord människan bakom sjukdomen och fokuserade på individens resurser och förmåga till förändring och läkning.

Det är både en konst och en förmån att få vara med som behandlare och tydliggöra och lyfta fram en individs resurser.Allt verkligt tillfrisknande handlar enligt min mångåriga erfarenhet just om att stärka självbilden och på så vis få stöd i att fokusera på resurser istället för problem.

Din friska kärna måste alltid vara större än summan av dina symtom för att du som individ ska kunna skapa den plattform som behövs för att läka både fysiskt och psykiskt. Så länge du är “identifierad” med dina symptom eller din diagnos och denna upptar större delen av din fokusering, hämmas din egen inneboende självläkande förmåga.

En ökad medvetenhet om din kropp och dess signaler stärker både din självbild och självkänsla och hjälper dig därför att återvinna hälsan igen.

Comments


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page