top of page

Föreläsning - Lev ett hållbart liv i samspel mellan kropp och knopp

Vuxenskolan, Malmö

Start: 2023-09-19, Tid: 18:30-19.30


En föreläsning som handlar om att LEVA ETT MER HÅLLBART LIV. Den största utmaningen i livet är att våga välja förändring när gamla vanor satt krokben för en. Föreläsningen förmedlar att det går att byta perspektiv och att se möjligheter istället för att fokusera på problem. Men det förutsätter att man har en helhetssyn på människans hälsa och utgår från ett hållbarhetsperspektiv. När vi förstår hur kropp och knopp hänger ihop, och ömsesidigt påverkar varandra blir det mycket lättare att lägga grunden för en mer balanserad och hållbar livssituation.


FÖREDRAGSHÅLLARE: Eva Moberg, fysioterapeut, psykoterapeut samt Feldenkraispedagog och författare till boken ”Återta balansen, låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressad” är specialiserad på stressutlösta tillstånd och har mött patienter i behandling i mer än 30 år. Med en bakgrund som lärare på Fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet,är hon en uppskattad föreläsare, både nationellt och internationellt. www.evamoberg.com

Boken "Återta balansen, låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressad" av Eva Moberg, kommer också att finnas tillgänglig på plats under och efter föreläsningen.
Comments


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page