top of page

MINSKA STRESS MED BERÖRINGMitt fokus som behandlare har alltid varit att finna vägar för att stimulera patientens egen friska kärna och ge redskap för hjälp till självhjälp. Ett värdefullt redskap för att stimulera sitt eget må-bra-system är olika typer av beröring. Positiv beröring frisätter nämligen ett av kroppens viktigaste hormoner, oxytocin.

VÅRT EGET MÅ-BRA-HORMON

Professor Kerstin Uvnäs Moberg är en pionjär inom forskningen kring oxytocin. I sin forskning för hon fram oxytocinet som vårt eget må-bra-hormon.

Oxytocin stärker vårt immunförsvar och gör oss mindre smärtkänsliga. Det har också en positiv inverkan på puls och blodtryck som sjunker samtidigt som näringsupplagring, tillväxt och läkande processer stimuleras hos oss. Dessutom verkar det kunna stimulera våra vänskapliga och sociala relationer på ett positivt sätt.

Ur ett stressperspektiv utgör oxytocinet också en av kroppens allra viktigaste substanser. Det hjälper faktiskt till att ställa om hela nervsystemet och för in oss i ett slags anti-stressläge. Den här lugn och ro-reaktionen är lika viktig för vår hälsa och överlevnad som dess motsats, nämligen de stressreaktioner som triggas igång vid kamp eller flykt.

AKTIVERA DITT EGET MÅ-BRA-SYSTEM

Kroppskontakt och värme, olika typer av snäll beröring, som till exempel taktil massage, kramar – och sannolikt också andra positiva upplevelser som att lyssna på njutbar musik eller dansa – har visat sig öka frisättningen av oxytocin.

Att sjunga i kör eller att pyssla med händerna har också visat sig stimulera frisättningen, speciellt om rörelserna med händerna upprepas gång på gång och är lugna, som till exempel vid stickning. De olika kroppsmedvetenhetsövningarna som du finner i min bok, vilka också utföres i ett lugnt tempo, stimulerar även de en oxytocinfrisättning.

Man har också sett att oxytocin frisätts både hos oss själva och våra husdjur när vi kelar med dem. Kanske är det därför som djuret lägger sig till rätta och suckar behagligt medan du själv känner hur stressen och bekymren släpper greppet om dig.

TYNGDTÄCKE

Om du har upplevt långvarig stress och brottas med svår ångest kan det vara välgörande att sova under ett tyngdtäcke. Olika studier har visat att tyngdtäcken har en ångest- och stressreducerande effekt, eftersom den här typen av beröring tydliggör våra kroppsgränser och därmed ökar vår egen trygghetskänsla. Jag brukar rekommendera Curas olika tyngdtäcken och filtar som jag har god erfarenhet av på min mottagning. Vill du unna dig ett sådant tyngdtäcke kan du utnyttja min rabattkod genom att klicka på länken i slutet av nyhetsbrevet.

BERÖRING PÅ RECEPT, ÖNSKETÄNKANDE ELLER MÖJLIGHET I FRAMTIDEN?

Kanske kommer det en tid när läkare skriver ut beröring och massage på recept på samma sätt som man idag gör med fysisk aktivitet. Då tror jag mycket vore vunnet. Allra helst skulle jag se det som en förebyggande åtgärd för att vi ska hålla oss friska. Säkerligen skulle det bespara många människor onödigt lidande och förmodligen skulle det ur ett långsiktigt perspektiv innebära en stor besparing även för sjukvård och samhälle.


Länk till min bok ”Återta Balansen, låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressad”:

Länk till tyngdtäcke med rabattkod:

Rabattkod : EVAMOBERG

Comments


Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page