top of page

FINNS DET EN KOPPLING MELLAN VÄRK I KROPPEN OCH VÅR TARMFLORA?


“Vad tror du om tarmbakteriernas betydelse för min värk?” är en fråga som jag fått ganska ofta från mina patienter de senaste åren. Intresset för tarmens betydelse för hur vi mår är i och för sig inget nytt men nu har forskarna utvecklat mer avancerade metoder för att kunna kartlägga vår tarmfloras betydelse för hälsan.

Den nya forskningen visar att övervikt, depressioner, allergier, smärta orsakad av låggradiga inflammatoriska processer och många andra sjukdomstillstånd kan kopplas till en obalans i vår tarmflora.

För dig som är intresserad av ämnet kan jag rekommendera Enders bok “Charmen med tarmen” som jag tycker är både lättfattlig, underhållande och intressant!

Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page