top of page

FOKUSERING FÖR ATT MOTVERKA STRESS


Att träna kroppsmedvetenhetsövningar genom välbeprövade metoder som Basal kroppskännedom och Feldenkraismetoden är ett utmärkt sätt att motverka och förebygga stress. Träningen främjar en ökad koncentrations och fokuseringsförmåga samtidigt som den reducerar många av de vanligaste stress-symptomen.

Moshe Feldenkrais brukade säga “Du kan göra vad du vill, så länge du vet vad du gör” Det betonar hur viktigt det är att man inte bara upprepar något mekaniskt utan att ha en förståelse för varför man gör det man gör. Det är detta som en ökad medvetenhet handlar om. Det gäller det mesta i livet men inte minst när man tränar kroppsmedvetenhetsövningar. Många av kroppsmedvetenhetsövningarna är enkla att utföra och när man väl “kan” en övning är det lätt att övandet får något mekaniskt över sig. Tankarna börjar glida iväg på annat håll och man förlorar fokus på själva övandet. Då fyller övandet inte längre sitt ursprungliga syfte.

Jag brukar säga att det är bättre att öva fem minuter med medveten närvaro, det vill säga att vara helt fokuserad på det man gör, än tjugo minuter mekaniskt medan man tänker på annat. Ett av syftena med övningarna är att hjälpa nervsystemet att finna nya strategier så att man kan hitta mindre spänningsalstrande och mer bekväma sätt att röra sig på. För detta krävs det en riktad uppmärksamhet på hur det känns i kroppen medan man gör övningen. Detta ger på sikt en ökad lyhördhet inför kroppens signaler vilket behövs för att kunna känna och respektera de egna behoven. Denna effekt går förlorad om man tänker på annat medan man övar.

Många som upplever långvarig stress känner nog också igen sig i att förmågan till fokusering och koncentration minskar. Tankarna far hit och dit och olika känslor griper tag i en. Då kan en riktad medvetenhet mot själva övandet bli ett värdefullt redskap för att samla sig och både minska och förebygga olika stress-symptom.

Övningen “Lär dig Fokusera” kan vara ett bra sätt att komma igång.

Du kan hitta den i min app som du laddar ner här

.

Läs också:
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page